Đoàn kết, đổi mới sáng tạo; phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung

Thứ hai - 19/10/2020 16:09 201 0
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX diễn ra trong 3 ngày (từ 20 - 22.10.2020). Trước thềm đại hội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Ngãi về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ngãi đạt được trong 5 năm qua và những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: T.Toàn
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: T.Toàn
*PV: Nhiệm kỳ 2015 - 2020 khép lại với không ít khó khăn, thách thức, nhưng Quảng Ngãi đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Xin đồng chí đánh giá khái quát những thành tựu đạt được trong 5 năm qua?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Trước khi nói về những thành tựu, tôi muốn khẳng định một điều là, nhiệm kỳ qua là một nhiệm kỳ có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Quảng Ngãi. Đặc biệt là nhân sự chủ chốt của tỉnh có nhiều biến động; về kinh tế và thu ngân sách thì giá dầu giảm sâu trong thời gian dài, không như chúng ta dự báo. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 xảy ra vào cuối nhiệm kỳ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra... Nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nghị quyết đại hội đạt được những kết quả rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
 
Công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới và chất lượng. Nhiều khuyết điểm, yếu kém chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đến nay đã dần khắc phục...
 
Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận thực hiện toàn diện. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới...
 
Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hơn 4,83%/năm. Quy mô kinh tế tăng lên đáng kể. Năm 2020, GRDP của Quảng Ngãi ước đạt 82.593 tỷ đồng, tăng gần 1,36 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 90.175 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu trung ương giao...
 
Quảng Ngãi đã tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT - XH). Một số công trình xây dựng lớn được đưa vào sử dụng như cầu Cổ Lũy, cầu Thạch Bích, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - KCN VSIP Quảng Ngãi), cảng Bến Đình, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh... đã tạo diện mạo mới, thúc đẩy KT - XH của tỉnh phát triển.
 
Quảng Ngãi đã thu hút được một số dự án lớn trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Đây sẽ là hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển KT - XH trong giai đoạn 2020 - 2025.
 
Nhiệm vụ phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở miền núi, phát triển kinh tế nói chung và kinh tế biển nói riêng đạt nhiều kết quả. Diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo có nhiều đổi mới...
 
Đi đôi với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn cơ bản được khống chế. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được chú trọng phát triển. Một số di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy. Nhiều sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh được tổ chức thành công, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. An sinh xã hội đảm bảo. Chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện. So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ gần 14% xuống còn 6%. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
 
Những kết quả trên không chỉ là sự kết tinh trí tuệ, nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong 5 năm qua, mà còn là sự kế thừa, phát huy những thành tựu và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm được đúc kết trong nhiều nhiệm kỳ đại hội trước. Có thể khẳng định, đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; là thành quả của sự phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, của sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi.

“Tôi tin rằng, đại hội lần này sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn để tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước" - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BÙI THỊ QUỲNH VÂN

*PV: Từ thành tựu đạt được và những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm nào trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, thưa đồng chí?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua. Có bài học rất sâu sắc, thấm thía, thậm chí là đau xót. Những bài học kinh nghiệm này đã thể hiện khá rõ trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ở đây, tôi chỉ khái quát 5 kinh nghiệm sau:
 
Phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên củng cố, xây dựng và giữ gìn đoàn kết, thống nhất thực sự trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy làm hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội. Phải đặc biệt coi trọng và đề cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp theo phương châm “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, ngại tranh luận cho ra lẽ đối với những vấn đề còn băn khoăn, thông tin chưa đầy đủ, dư luận còn trái chiều...
 
Phải thật sự gần dân, trọng dân, tin dân và lắng nghe dân. Công khai, minh bạch chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án KT - XH để nhân dân phản biện, giám sát, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phải có cách làm bài bản, dân chủ, chắc chắn và có bước đi phù hợp; không chủ quan, nóng vội, bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo; phải thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý, phản biện và làm tốt công tác trao đổi thông tin, định hướng dư luận để bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng và trong xã hội.
 
Phải bám sát thực tiễn, giải quyết linh hoạt, đúng đắn, kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh. Tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả. Phải coi trọng tính cân đối, hiệu quả trong phân bổ, sử dụng nguồn lực cho các lĩnh vực, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. 
images2321617 T5
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo với Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. ẢNH: PHƯƠNG LÝ
*PV: Xin đồng chí lý giải thêm, vì sao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm hơn so với nhiệm kỳ trước?
 

*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Trong nhiệm kỳ trước, chúng ta đề ra 3 nhiệm vụ đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình đại hội xem xét, quyết định thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá.
 
Nhìn về số lượng thì nhiệm kỳ 2020- 2025 nhiều hơn 1 nhiệm vụ trọng tâm so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ hơn thì thực tế không phải như vậy. Bởi vì, một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ trước có nội hàm rộng, lồng ghép với nhau. Đơn cử như nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên phát triển KT - XH 6 huyện miền núi - nhiệm vụ này thực chất là 2 nhiệm vụ trọng tâm khác nhau. Tương tự là nhiệm vụ trọng tâm về phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển đảo, nhiệm vụ này thực chất cũng là 2 nhiệm vụ trọng tâm khác nhau.
 
Như vậy, nhiệm kỳ vừa qua chúng ta đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, nhưng thực tế là 5 nhiệm vụ. Qua tổng kết Nghị quyết đại hội XIX cho thấy, một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ trước vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa, bổ sung nội dung cho phù hợp với thực tiễn hiện nay để triển khai thực hiện. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất trình đại hội xem xét, quyết định tiếp tục kế thừa thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển du lịch, phát triển KT - XH, giảm nghèo ở miền núi, cải cách hành chính và 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực tế nên đã bổ sung thêm một nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
*PV: Thưa đồng chí, giải pháp nào để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà đại hội đề ra là đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung...?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Trước hết, theo tôi, đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ đến. Cũng phải nói thêm rằng, nếu so sánh một số chỉ số về kinh tế thì chúng ta đang ở mức khá so với các tỉnh ở miền Trung, nhưng nếu so sánh một số chỉ số về xã hội, như thu nhập thực tế của người dân, hộ nghèo, các chỉ số giáo dục, y tế... thì chúng ta đang ở mức thấp so với các tỉnh thành trong khu vực. Chính vì thế, chúng ta đặt ra mục tiêu phấn đấu phải trở thành “tỉnh phát triển khá”, không những về kinh tế, mà cả về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
 
Về giải pháp, trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XX đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó xác định phải đổi mới mạnh mẽ tư duy; khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xem đây là nhiệm vụ trung tâm, là tiền đề, cơ sở quan trọng để đạt được mục tiêu và để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế cả chiều rộng và chiều sâu, lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu làm hướng chủ đạo. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động tham gia, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung phát triển công nghiệp bền vững hơn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiếp tục phát triển KKT Dung Quất với các sản phẩm mới, các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan đến hóa dầu. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng KCN VSIP Quảng Ngãi. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến.
 
Xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác trong phát triển lâm nghiệp bền vững; trồng rừng kinh tế có giá trị cao kết hợp với trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Quan tâm phát triển kinh tế biển; phát triển toàn diện ngành thủy sản cả nuôi trồng và khai thác thủy sản xa bờ bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu.
 
Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ. Trong đó chú trọng phát triển dịch vụ logistics trên cơ sở khai thác và phát huy lợi thế của cảng biển nước sâu Dung Quất. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại nội địa và xúc tiến thương mại ngoài nước để mở rộng thị trường.
 
Thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch dựa trên các tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Ngãi. Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở một số địa phương có điều kiện trong tỉnh. 
 
Phát triển đô thị bền vững bảo đảm chất lượng cả về KT - XH, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng cuộc sống của người dân trên nền tảng quy hoạch đô thị xanh, thông minh. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Đầu tư, hoàn thiện các hạ tầng KT - XH, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để phát huy tối đa lợi thế của tỉnh trong phát triển KT - XH.
 
Cùng với phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, con người Quảng Ngãi, xem đây là nền tảng, sức mạnh nội sinh đặc biệt quan trọng cho sự vươn lên phát triển mạnh mẽ, bền vững của tỉnh trong những năm đến.
 
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.
 
Ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị, thu hút nhân lực chất lượng cao lĩnh vực y tế để tạo bước chuyển vượt bậc về chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội với quan điểm là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, xây dựng Quảng Ngãi thành tỉnh có môi trường sống, môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, ổn định, hấp dẫn...
 
*PV: Xin đồng chí cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chúng ta sẽ kế thừa và đổi mới về công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị như thế nào?
 
*Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Trước hết phải khẳng định rằng, nhiều thành quả và kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ vừa qua và cả những nhiệm kỳ trước trên các lĩnh vực sẽ được tiếp tục kế thừa và phát huy, không riêng gì chỉ trên lĩnh vực xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, trong nhiệm kỳ đến nhiệm vụ này phải đặc biệt coi trọng, lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh làm then chốt, tiền đề, cơ sở quan trọng để khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng, niềm tin phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lựa chọn, quy hoạch, theo dõi, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo tương lai của tỉnh cho 10, 20 năm đến.
 
Đề cao trách nhiệm nêu gương, danh dự, lòng tự trọng của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiếu đấu của Đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Giữ vững sự đoàn kết thống nhất; kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích thành sai phạm lớn.
 
Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo đối với chính quyền các cấp.
 
Tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ công. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền, tiết giảm tối đa thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính.
 
*PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hãy đăng nhập/đăng ký thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên website datquangquetoi.net
Thống kê từ 30/05/18
  • Đang Online2
  • Hôm nay602
  • Tháng này14,355
  • Tổng truy cập772,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây